Hulp bij autoverzekering kiezen

Bonus/malusverklaring

Zegt u uw autoverzekering op, dan kunt u vragen om een schriftelijke bonus/malusverklaring. Soms ontvangt u deze automatisch,maar zie er in ieder geval op toe dat u deze in uw bezit krijgt.

Een andere naam voor de bonus/malusverklaring is het no claim bewijs. Beide documenten tonen aan hoeveel schadevrije jaren u hebt opgebouwd. Dit document wordt maar één keer aan u verstrekt door uw vorige verzekeraar.

U stuurt dit document door naar uw nieuwe autoverzekeraar. Uw nieuwe verzekeraar gebruikt dit document om uw schadevrije jaren over te zetten naar uw nieuwe autoverzekering.

Tegenwoordig krijgt uw nieuwe verzekeraar deze gegevens al automatisch digitaal aangeleverd via de database van Roy data, als u een nieuwe autoverzekering afsluit.