Hulp bij autoverzekering kiezen

Schadevrije jaren

U bouwt schadevrije jaren op zolang u geen schade claimt. En voor elk jaar dat u geen schade claimt, bouwt u telkens een jaar schadevrij op. Schadevrije jaren zijn zeer gunstig voor uw premie(korting).  Over het algemeen geldt: hoe meer schadevrije jaren, des te meer korting op uw premie.

Voor u belangrijk om te weten dat het aantal schadevrije jaren recht geeft op korting op uw premie.  

Claimen van schade
Heeft u toch schade geclaimd? Dan kost u dit over het algemeen 3 of meer schadevrije jaren op de bonus/malus ladder. Zo komt u aan negatieve schadevrije jaren.

Bewijs schadevrije jaren
Beëindigt u uw autoverzekering bij autoverzekeringsmaatschappij X, dan krijgt u van uw schadevrije jaren een overzicht in de vorm van een schriftelijk bewijs toegezonden. Dit overzicht vermeldt het aantal schadevrije jaren  dat u heeft opgebouwd. Daarnaast zet de verzekeraar het aantal schadevrije jaren in de centrale database Roy Data.

Belangrijk! Vanaf het moment dat uw autoverzekering is beëindigd, zijn uw schadevrije jaren nog één jaar geldig. Dit betekent dus als u na dat jaar een nieuwe autoverzekering afsluiten, uw schadevrije jaren komen te vervallen. Schort u uw autoverzekering op, dan blijft het aantal schadevrije jaren voor meerdere jaren geldig, veelal 3 jaar.

Werkelijk aantal schadevrije jaren
Er zijn verzekeraars die een no-claimbeschermer kennen. Hiermee behoudt u bij een schadeclaim uw no-claimkorting op de premie. Omdat u op dezelfde trede van de bonus/malus ladder blijft, lijkt het alsof u niet terugvalt in schadevrije jaren. Helaas gebruikt uw nieuwe verzekeraar wel het werkelijk aantal schadevrije jaren zoals deze te vinden zijn de centrale database Roy Data.